Smart Balloon Practices ble satt opp av The Balloon Council i USA i 1990 for å informere forbrukere og myndigheter om folie- og gummiballonger og hva som er riktig behandling av disse.
Nå har vi innført begrepet God Ballongpraksis her i landet.
Som en ansvarlig ballongforhandler, – dekoratør eller – artist skal du…