Ballongbransjens interesseorganisasjon i miljøspørsmål.

FAQ – Ofte Spurte Spørsmål

De fleste spørsmålene og svarene på denne siden er hentet fra The European Balloon and Party Council EBPC sine sider Partysafe.
Den engelske versjonen finner du her.

Vi tar ikke ansvar for feil i vår engelske oversettelse.
Vi har også tatt med noe av det som bare gjelder Norge og Ballongalliansen for miljø – BAFM

Finner du feil eller har spørsmål du ønsker svar på?
Ta kontakt med oss på epost

Ballonger

Dreper ballonger fra ballongslipp dyr?
DEFRA – UK, Departementet for Miljø, Mat og Landbruk gjorde en undersøkelse om påvirkningen av ballonger og lyslanterner på dyr og miljø i 2012-2013. Dette var en uavhengig rapport og det er veldig få saker som viser at ballonger har forårsaket død. Vi har identifisert 6 tilfeller globalt der dødsfall hos dyr har vært direkte forårsaket av gummi- eller folieballonger siden 1885. Disse dødsfallene har vært bekreftet etter obduksjon. I noen tilfelle hadde ballongene bånd, ekstra ventil eller kort festet til deg. Ballongalliansen sier nei til ballongslipp. Ved å si nei til ballongslipp reduseres sjansen for dødsfall hos dyr på grunn av ballonger.   Engelsk originaltekst fra EBPC: DEFRA – UK Department of Environment, Food and Rural Affairs undertook an assessment of livestock and environmental impacts of balloons and sky lanterns. This was an independent report and very few cases have been linked to balloons as a cause of death. We have identified 6 cases globally where animal deaths have been attributed directly to a latex or foil balloons since 1885 by autopsy. In some instances, the balloon had a string, valve or card attachment. Professional balloon releasers never attach valves or strings to balloons.
Er ballonger et engangs–produkt?

Nei.
Ballonger er ikke bare for engangsbruk eller et engangsprodukt.
Folieballonger kan tømmes og blåses opp på nytt for å bli brukt igjen slik de opprinnelig var tenkt. Disse ballongene kan også brukes på nytt i forskjellige bruksområder.

Siden lateksballonger er biologisk nedbrytbare og er laget av naturlig forekommende safter fra gummitreet, er de heller ikke et engangsprodukt. Brukte lateksballonger er komposterbare og biologisk nedbrytbare.

Er gummiballonger plastikk?

Nei, gummiballonger/lateksballonger er laget av naturgummi som er et naturprodukt.
De er mer presist beskrevet som elastomerisk* gummi som har veldig forskjellige fysiske og kjemiske bestanddeler enn plastikk.

*Alle gummier er polymerer, og er derfor sammensatt av store molekyler som danner lange kjeder. Disse molekylkjedene er sammenfiltret på en slik måte at gummi ofte kan strekkes til flere ganger sin egen lengde, og deretter komme tilbake til sin opprinnelige form etter at de påtrykte kreftene opphører. Gummi tilhører derfor gruppen av polymerer som kalles elastomerer.(Fra Store Norske Leksikon)


Engelsk originaltekst fra EBPC:
No! Latex balloons are made from natural rubber latex which is naturally occurring. They are more accurately described as an elastomeric rubber which has very different physical and chemical properties to plastics.

Er lateksballonger/gummiballonger biologisk nedbrytbare?

I følge en rapport fra Burchette (pdf. dokument), vil en lateksballong brytes ned på omtrent samme tid som et eikeløv i naturlig jord.
Det finnes forskjellige tester på dette og vi kan bekrefte at lateksballonger brytes ned til ca 90% i løpet av 2 år i naturlig jord.

Uansett,- det er vi som forbrukere som har ansvar for å kvitte oss med ballonger på forskriftsmessig måte.

Stikk hull og kast i restavfall.

PEBA – Pro Environment Balloon Alliance som inspirerte oss til å starte Ballongalliansen, har laget denne:

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
According to a report issued by Burchette, a latex balloon biodegrades at about the same rate as an oak leaf in natural soil conditions.

Following various scientific testing, we can confirm that latex balloons are biodegradable to approximately 90% within 2 years.

Finnes det noe som heter lateksallergi?

Noen mennesker lider av lateksallergi. Hvis du tror du lider av uvanlige symptomer etter å ha holdt i lateksballonger skal du oppsøke lege.
Lateksallergikere kan også reagere på enkelte fukter som inneholder naturlig lateks og matemballasje av plast som også inneholder noe lateks.

Du kan lese mer på Astma- og allergiforbundets nettsider.

 

Engelsk originaltekst:
Some people may suffer from latex allergies. If you think you are suffering from any unusual symptoms and have been handling latex balloons – please seek medical assistance.

Latex allergy sufferers will also react to some fruits containing natural latex and some plastic food packaging.

Hva er gummiballonger/lateksballonger laget av?

Lateksballonger er laget av naturgummi som tappes fra gummitreet – Hevea Brasiliensis, et komplett naturprodukt.

Mange mennesker tror og påstår, helt feilaktig, at lateksballonger er laget av plastikk – et syntetisk materiale.
Organiske fargestoffer blir tilsatt lateksen for å skape hundrevis av farger og fargetoner.

Les mer om gummitrær.

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Latex balloons are made from natural latex tapped from the rubber tree – Hevea Brasiliensis, a completely natural product. Many people mistakenly think balloons are plastic – which are man made synthetic materials. Organic pigments are added to the latex to make hundreds of shades of brilliant and diverse colours.

Hva er så spesielt med hvordan lateksballonger brytes ned i naturen?

Plastikk, slik vi kjenner det, er generelt laget av oljebaserte produkter, er ubøyelig og brytes ned til mindre partikler på 3-5 mm.

Lateksballonger laget av naturgummi, går helt i oppløsning og er elastomerer* som ikke skaper de samme problemene som ubøyelig plastikk. Lateksballonger vil brytes ned på 1-3 år mens plastikk det kan ta opp mot 100 år eller mer.

*Alle gummier er polymerer, og er derfor sammensatt av store molekyler som danner lange kjeder. Disse molekylkjedene er sammenfiltret på en slik måte at gummi ofte kan strekkes til flere ganger sin egen lengde, og deretter komme tilbake til sin opprinnelige form etter at de påtrykte kreftene opphører. Gummi tilhører derfor gruppen av polymerer som kalles elastomerer.
Les mer om gummi i Store Norske Leksikon

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Plastics, as we know it, are generally made from oil-based products, are rigid and break down into smaller particles of between 3-5 mm in size. Natural rubber latex balloons disintegrate completely and are elastomeric which does not give rise to the same issues as rigid plastic. Latex balloons will disintegrate in a matter of 1-3 years where as plastics can take upwards of 100 years.

 

Hva skjer med en ballong som slippes?

Når en lateksballong er korrekt fylt med helium og slippes, vil den kunne stige til en høyde på mellom 8000 og 10000 meter. I denne høyden gjør det lave lufttrykket at ballongen utvider seg og den lave temperaturen gjør at ballongen fryser i stykker. Når ballongen blir skjør kan den ikke utvide seg mer og «pulveriseres» i mange mindre biter på grunn av den sprøe strukturen i overflaten.
For å unngå dette, sier Ballongalliansen for miljø Nei til ballongslipp!

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
When a latex balloon is correctly inflated with helium and released, it should float to an altitude of approximately 5 miles. At this height, the low air pressure causes the balloon to expand and the low temperature causes the balloon to freeze. As the balloon becomes brittle it cannot expand any further and undergoes ‘brittle fracture’ into smaller fragments across its crystallised structure.

Hvem oppdaget ballonger og når skjedde det?

De første ballongene ble laget av dyretarmer.
De første lateksballongene slik vi kjenner de i dag ble oppdaget av Michael Faraday i 1824. På den tiden eksperimenterte han med gasser og gummi. Han la to gummiark mot hverandre og presset kantene mot hverandre. Den klebrige gummien ble automatisk «sveiset» sammen og innsiden av ballongene ble innsatt med mel for å hindre at gummiarkene villle limes sammen. I 1825 presenterte Thomas Hancock lekeballonger av gummi til publikum, I 1847 laget J.G. Ingramde første vulkaniserte lekeballongene, I 1930-årene utviklet teknologien seg raskt og ballongbransjen slo rot etter hvert som nye former og også ballonger med trykk ble funnet opp og utviklet.

Les om ballonger på Wikipedia

Engelsk originaltekst fra EBPC:
The first balloons were made of animal intestines. Latex balloons as we know today were discovered by Michael Faraday in 1824. During this time whilst experimenting with gases and rubber, he laid two rubber sheets together and pressed the edges together. The tacky rubber would weld automatically, and the inside of the balloons were rubbed with flour to prevent the opposing surfaces sticking together. The following year, Thomas Hancock introduced toy rubber balloons to the public. In 1847, J. G. Ingram of London manufactured first vulcanized toy balloons and in the 1930’s, balloon technology developed rapidly and the toy balloon industry took root as novelty shapes and printed balloons were invented and developed.

Hvilken betydning har ballonger for publikum?

Ballonger er for gammel og ung. Konsumentene anser ballonger for uunværlige, med 91% av over 7000 spurte som sa at de liker å leke med ballonger. Nær 80% var enige i at ballonger bringer glede til mennesker i alle aldre og 62% mener at en fest ikke er komplett uten ballonger. Nær 80% er mot et totalforbud for ballonger.
Noen mennesker hevder at ballonger er en av de sjeldne tingene som kan brukes for både triste og glade anledninger for å skape minneverdige og følelsesmessige øyeblikk. Ballonger er også en viktig del av veldedighetsarrangementer og ved markedsføringsarrangementer.

Ballonger kan brukes til så mye mer enn bare dekorasjon. De er et praktisk markedsførings redskap, de kan brukes til øvelser for å utvikle motorikk og de kan hjelpe barn til å forstå vitenskapens lover. Mykheten og den lette vekten av en ballong gjør at særlig små barn kan finne det letter å kaste og ta i mot en ballong enn en myk ball fordi ballongene snarere svever sakte enn å fly raskt gjennom luften. Nyere medisinsk forskning har gjort at spesialballonger av medisinsk kvalitet kan føres ned i magen som et alternativ til såkalte gastriske bånd*

*innsetting av gastriske bånd er en kirurgisk prosedyre som begrenser inntaket av mat.


Engelsk orginaltekst:
Balloons are for the young and old. Consumers consider balloons indispensable, with 91% of over 7000 surveyed consumers indicating that they enjoy playing with balloons. Nearly 80% agreed that balloons bring pleasure to people of all ages, and 62% consider that a party is not complete without balloons. Nearly 80% are against a total ban on balloons. Some people claim that balloons are one of the rare items that can be used for both sad and happy occasions to create memorable and emotional attachments. It also plays a huge part in charity work and promotional events.

Balloons can also be used for more than just decorations. They are a convenient marketing tool, can be used in exercised to develop motoric skills and they can help children understand the laws of science. The softness and lightness of a balloon means that young children in particular find it easier to throw and catch a balloon than a soft ball as they float rather than fly through the air. Recent medical breakthroughs have resulted in medical grade balloons which can be inserted into the stomach as an alternative non-invasive solution to gastric bands.

 

 

Hvis lateksballonger ikke er plastikk, hvorfor er de inkludert i EU-direktivet?

Desverre har REACH definisjon av plastikk omfattet et bredt spenn av materialer med et bredt spekter av karakteristikker. Definisjonen omfatter både monomerer og polymerer.
Gummiballonger består av monomerer.

Les mer om gummi i Store Norske Leksikon

Engelsk original fra EBPC:
Unfortunately, the
REACH definition of plastics (pdf-fil) captures a broad range of materials with a broad range of characteristics. The definition captures monomers and polymers.

Hvor mye vekt trengs for å holde nede ballonger?

Forskjellige ballonger trenger forskjellig vekt fordi de har svært forskjellig løfteevne.

Her er noen antydninger – ingen fasit:

Vekt for gummiballonger:

 •  9″ lateksballong: 10 g
 • 11″ lateksballong: 16 g
 • 3ft lateksballong: 184 g til 339 g

Vekt for folieballonger:
NB! Fordi hver folieballong ofte har forskjellig form vil mengden med helium – og dermed løfteevnen – variere.
Vi anbefaler å bruke den tyngste vekten dersom du er i tvil

 • 18″ folieballong: 8 g
 • 22″ to 24″ folieballong: 30 g
 • 16″ Orbz Balloon: 45 g
 • 20″ – 30″ folieballong: 16 – 32 g
 • 31″ – 40″ folieballong: 32 – 60 g
 • 41″ – 50″ folieballong: 45 – 80 g

Vekt for ballongbuketter:

 • En bukett med 3 lateksballonger: 35 g
 • En bukett med 5 lateksballonger: 80 – 85 g
Hvor stor er ballongindustrien/ballongbransjen i Europa?

Markedet for ballonger og ballongrelatert tilbehør er totalt nesten 540 millioner Euro i EU (ikke inkludert Tyrkia og Russland som utgjør et tillegg på ca 130 millioner Euro).
Industrien sysselsetter et sted mellom 5000 og 6500 personer i EU fra produksjon til detaljhandel.

Engelsk originaltekst:
The market for balloons and related accessories in the EU totals almost €540 million (not including Turkey and Russia, an additional €130m). The overall supply chain employs between 5000 and 6500 jobs in the EU from manufacturing to retail. The Government revenue from the industry totals between €126m and €143m per year.

Hvordan lages ballonger?

Gummiballonger lages ved at former som ligner lyspærer dyppes i et kar med lateks. Deretter tørker de mens de går videre i produksjonen. Halsen på ballongene blir deretter rullet opp slik at den kjente ringen rundt halsen dannes. Det er denne som gjør det letter å holde ballongen og blåse den opp.
Ballongene dyppes så i varmt vann for å få i gang vulkaniseringsprosessen og fjerne urenheter.
Deretter blir de tatt av formene og vasket igjen for å fjerne urenheter og gjøre de rene før salg.
Det kan ta ca en time for en enkelt ballong å gå gjennom hele produksjonsprosessen.

Engelsk originaltekst fra EBPC:
The process of making balloons starts with bulb shaped moulds that are dipped into a vat of latex, drying as they move on through the production process. The end of each balloon is then rolled, creating the ring round the opening that makes it easier for the user to hold and inflate the balloon. The balloons are then immersed in hot water to trigger vulcanization and remove impurities. They are removed from the moulds and washed again to remove impurities and cleaned ready for sale. It takes about an hour for each single balloon to pass through the entire manufacturing process.

Kan jeg sveve ved hjelp av heliumballonger?

Ja – men det er ikke noe vi anbefaler å gjøre. Du kan risikere skade og å bryte loven.

Her er tre historier:

 • I 1982 klarte en mann som hadde festet 40 store heliumballonger til en hagestol å stige opp til 16 000 fot (ca 4800 m) over Long Beach i California. Da ballongene sprakk, falt han og traff kraftledninger på vei ned. Heldigvis overlevde han, men han fikk store bøter av Federal Aviation Administration (FAA). Han var en frustrert lastebilsjåfør som hadde en drøm om å bli pilot i Air Force. Han hadde også dårlig syn.
 • I 2001 brukte en 46 år gammel pilot 400 heliumballonger for å stige til 11 000  fot før han brukte fallskjerm til å komme trygt ned til bakken.
 • En britisk eventyrer fløy en distanse på 25 km over Sør-Afrika under 100 heliumballonger. Han nådde en høyde på 2438 meter, festet til en camping-stol. Han var inspirert at Pixar-filmen Up. Han brukte 2 dager til å fylle ballonger før ferden. Selve ferden beskrev han som «magisk».

Fra Norge har vi en suksesshistorie:

 • I juni 2002 gjorde Skiensmannen Trond Solli et vellykket fallskjermhopp fra 100 heliumballonger over Bø Sommarland.
  Han satte ny verdensrekord i fallskjermhopp fra ballonger med 13984 fot (4265 m).

Petter Vabog fra Ballongalliansen var med som konsulent i forbindelse med dette stuntet.

 

Engelsk originaltekst på det som ikke hadde med Norge å gjøre:

Yes – but we don’t recommend trying it. You will be at risk of injury and breaking the law. Here’s just three bizarre stories:

 • In 1982, a man attached 40 helium balloons to a garden chair, rising to 16,000 feet over Long Beach, California. When the balloons burst, he fell, hitting power lines on his way down. Thankfully he survived but was heavily fined by the Federal Aviation Administration (FAA). He was a frustrated truck driver who had a dream of becoming an Air Force Pilot. He also had bad eyesight.
 • In 2001, 46 year old pilot used 400 helium balloons to ascend 11,000 feet before using a parachute to descend back down safely.
 • A British adventurer has flown 25km (15.5 miles) across South Africa suspended from 100 helium balloons. He reached heights of 8,000ft (2,438m) while strapped to a camping chair, in scenes reminiscent of the Pixar smash Up. He spent two days inflating balloons ahead of the flight, which he described as «magical».
Kan lateksballonger/gummiballonger gi meg lateksallergi?

I enkelte tilfelle kan lateksballonger/gummiballonger gi allergiske reaksjoner hos mennesker som har lateksallergi.

Astma og Allergiforbundet har en nettside om lateksallergi.


Dette skriver EBPC på sine nettsider:
According to our research and evidence from an international medical database:

There have been no known cases linking protein sensitisation or allergies to latex balloons that have been evidenced or documented worldwide.
Exposure to balloons have never led to anaphylactic shock or a fatal reaction.

Ballonger og forsøpling

Ballongpinner er plastikk – hva er problemet med å begrense bruken av disse?

Ballongpinner er ikke et stort miljøproblem eller et stort problem i forurensingen av havet. Likevel vil et forbud få direkte innvirkning på ballongsalget og sette titusenvis av jobber i fare i Europa.

Ballongpinner hjelper til med å begrense søppel og ufrivillig slipp av ballonger samtidig som de gir barn en mulighet til å oppleve ballonger på en sikker måte. Ballongpinner av plastikk er bruddsikre og de (ulikt andre materialer) bidrar til sikkerhet for barna ved at de ikke utgjør noen kvelningsfare. Ballong- og partyindustrien jobber allerede med å finne alternativer, men trenger tid til å utvikle disse og forsikre at de møter kravene til EUs leketøysdirektiv (Toy Safety Directive) og EN-71 standard (Toy Safety Standard)

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Balloon sticks are not major litter or marine litter items, yet banning them will directly impact balloon sales and put tens of thousands of jobs at risk.

The sticks help prevent litter and unintended release by restraining the balloon while also allowing children to enjoy the balloon safely. Plastic balloon sticks are shatter-proof, they (unlike other materials) contribute to child safety as they are not a choking hazard. The industry is already working on alternatives but needs time to develop these and ensure they still meet the requirements of the Toy Safety Directive and the EN-71 Toy Safety Standards.

Dere påstår at ballonger utgjør bare 1% av søppel på strendene – Det er likevel mye, hva er svaret deres til dette?

Hver eneste ballongbit som blir funnet på strendene teller som 1 ballong. Statistikken viser antall biter / frekvens, og måles ikke etter vekt og totalt volum. Det betyr at 2 biter fra samme ballong blir registrert som 2 enheter. Det betyr også at en liten ballongbit telles og registreres på samme måte som et bildekk. Det er også veldig vanskelig å skille ballongbiter fra annet avfall så som gummihansker, slik at de to kan forveksles.
EBPC påstår ikke at ballongslipp ikke medvirker til forsøpling. Heller viser vi at bransjen er selvregulerende, informerer om å si nei til ballongslipp og oppmuntrer til ansvarlig bruk og kasting av ballonger etter bruk.
Vi føler at det foreslåtte EU-direktivet er uforholdsmessig og vil kunne føre til høye økonomiske kostnader og negativ samfunnseffekt uten konkret miljøgevinst.

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Every piece of balloon found on beaches counts as 1 balloon. The statistics are by item count / frequency, and not by weight / overall volume, so two pieces of the same balloon could be counted as two items. This also means that one small balloon piece would be counted in the same way as one vehicle tyre. It is also very difficult to distinguish particles of balloons from other litter such as rubber gloves, so the two could be confused.

EBPC is not claiming that balloon releases are not a littering issue. Rather, the industry is already self-regulating and educating against balloon releases as well as encouraging responsible use and correct disposal of balloons. This is why we feel the proposed SUP Directive is disproportionate and will lead to high economic cost and negative social impact without tangible environmental gain.

 

Er gummiballonger plastikk?

Nei, gummiballonger/lateksballonger er laget av naturgummi som er et naturprodukt.
De er mer presist beskrevet som elastomerisk* gummi som har veldig forskjellige fysiske og kjemiske bestanddeler enn plastikk.

*Alle gummier er polymerer, og er derfor sammensatt av store molekyler som danner lange kjeder. Disse molekylkjedene er sammenfiltret på en slik måte at gummi ofte kan strekkes til flere ganger sin egen lengde, og deretter komme tilbake til sin opprinnelige form etter at de påtrykte kreftene opphører. Gummi tilhører derfor gruppen av polymerer som kalles elastomerer.(Fra Store Norske Leksikon)


Engelsk originaltekst fra EBPC:
No! Latex balloons are made from natural rubber latex which is naturally occurring. They are more accurately described as an elastomeric rubber which has very different physical and chemical properties to plastics.

Hva gjør dere for å bekjempe forsøpling med ballonger?

Siden 2016 har EBPC og alle medlemmene vist et tydelig standpunkt med å si nei til alle typer slipp av ballonger fylt med gass.
Vi i Ballongalliansen sier også nei til ballongslipp.

Ballongindustrien jobber med god merking av produkter og med å utdanne publikum ved å oppmuntre til ikke å bruke ballongslipp og ved ansvarlig bruk og kast av ballonger etter bruk.
Les mer om dette på www.partysafe.eu/balloons-the-environment.

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Since 2016 the EBPC and the membership have made strong public statements against balloon releases – that is our policy. The industry is working on a labelling symbol and education efforts to encourage the non-release of balloons, as well as responsible use and disposal. This can be found at www.partysafe.eu/balloons-the-environment.

Hvis lateksballonger ikke er plastikk, hvorfor er de inkludert i EU-direktivet?

Desverre har REACH definisjon av plastikk omfattet et bredt spenn av materialer med et bredt spekter av karakteristikker. Definisjonen omfatter både monomerer og polymerer.
Gummiballonger består av monomerer.

Les mer om gummi i Store Norske Leksikon

Engelsk original fra EBPC:
Unfortunately, the
REACH definition of plastics (pdf-fil) captures a broad range of materials with a broad range of characteristics. The definition captures monomers and polymers.

Ballongindustrien

Hvor stor er ballongindustrien/ballongbransjen i Europa?

Markedet for ballonger og ballongrelatert tilbehør er totalt nesten 540 millioner Euro i EU (ikke inkludert Tyrkia og Russland som utgjør et tillegg på ca 130 millioner Euro).
Industrien sysselsetter et sted mellom 5000 og 6500 personer i EU fra produksjon til detaljhandel.

Engelsk originaltekst:
The market for balloons and related accessories in the EU totals almost €540 million (not including Turkey and Russia, an additional €130m). The overall supply chain employs between 5000 and 6500 jobs in the EU from manufacturing to retail. The Government revenue from the industry totals between €126m and €143m per year.

Ballongpinner

Ballongpinner er plastikk – hva er problemet med å begrense bruken av disse?

Ballongpinner er ikke et stort miljøproblem eller et stort problem i forurensingen av havet. Likevel vil et forbud få direkte innvirkning på ballongsalget og sette titusenvis av jobber i fare i Europa.

Ballongpinner hjelper til med å begrense søppel og ufrivillig slipp av ballonger samtidig som de gir barn en mulighet til å oppleve ballonger på en sikker måte. Ballongpinner av plastikk er bruddsikre og de (ulikt andre materialer) bidrar til sikkerhet for barna ved at de ikke utgjør noen kvelningsfare. Ballong- og partyindustrien jobber allerede med å finne alternativer, men trenger tid til å utvikle disse og forsikre at de møter kravene til EUs leketøysdirektiv (Toy Safety Directive) og EN-71 standard (Toy Safety Standard)

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
Balloon sticks are not major litter or marine litter items, yet banning them will directly impact balloon sales and put tens of thousands of jobs at risk.

The sticks help prevent litter and unintended release by restraining the balloon while also allowing children to enjoy the balloon safely. Plastic balloon sticks are shatter-proof, they (unlike other materials) contribute to child safety as they are not a choking hazard. The industry is already working on alternatives but needs time to develop these and ensure they still meet the requirements of the Toy Safety Directive and the EN-71 Toy Safety Standards.

Ballongslipp

Dreper ballonger fra ballongslipp dyr?

DEFRA – UK, Departementet for Miljø, Mat og Landbruk gjorde en undersøkelse om påvirkningen av ballonger og lyslanterner på dyr og miljø i 2012-2013. Dette var en uavhengig rapport og det er veldig få saker som viser at ballonger har forårsaket død. Vi har identifisert 6 tilfeller globalt der dødsfall hos dyr har vært direkte forårsaket av gummi- eller folieballonger siden 1885. Disse dødsfallene har vært bekreftet etter obduksjon. I noen tilfelle hadde ballongene bånd, ekstra ventil eller kort festet til deg.
Ballongalliansen sier nei til ballongslipp. Ved å si nei til ballongslipp reduseres sjansen for dødsfall hos dyr på grunn av ballonger.

 

Engelsk originaltekst fra EBPC:
DEFRA – UK Department of Environment, Food and Rural Affairs undertook an assessment of livestock and environmental impacts of balloons and sky lanterns. This was an independent report and very few cases have been linked to balloons as a cause of death. We have identified 6 cases globally where animal deaths have been attributed directly to a latex or foil balloons since 1885 by autopsy. In some instances, the balloon had a string, valve or card attachment. Professional balloon releasers never attach valves or strings to balloons.

Trenger jeg tillatelse for å gjøre et ballongslipp?

Ballongalliansen for miljø – BAFM sier et klart nei til ballongslipp, men pr. i dag (21/10/2019) foreligger ikke noe offisielt forbud mot ballongslipp.
BAFM er for et slikt forbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du likevel ønsker å gjøre et ballongslipp bør du ta kontakt med Avinor.

Sjekk også med lokale myndigheter om de tillater ballongslipp.

Dette skriver EBPC på sine sider:
We disagree with balloon releases but officially, if you live anywhere near an airfield you may need permission – please check with the Civil Aviation Authority on their website: www.caa.co.uk.

Also – some local authorities require you to have permits, whilst some do not allow releases. Please always check with your local authority if you are planning your release.

EBPC

Hvilken rolle har Ballongalliansen og EBPC?

Ballongalliansen for miljø – BAFM skal representere ballongbransjen i miljøspørsmål.
Dette står i vedtektene våre:

Foreningen har til formål å ivareta ballongbransjens interesser i forbindelse med ballonger og miljø

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter

 • Inngå en miljøavtale for ballongbransjen i samarbeid med Arbeidsgruppa – engangsplast
 • Sørge for informasjon til publikum om ballonger og miljø
 • Hjelpe medlemmene våre til å kunne informere om ballonger og miljø

European Balloon and Party Council – EBPC er representant i Europa for alle nøkkelspillere i ballong- og partybransjen. Medlemmen i EBPC er satt sammen av produsenter, distributører og handelsorganisasjoner. Som en bransje som er robust og konkurransedyktig er oppgaven vår å levere det våre kjerneverdier står for i Europe på vegne av våre medlemmer.

Medlemmen i EBPC tilbyr små produkter som gir stor effekt. Når det kommer til kvalitet og sikkerhet er vi i fronten med det siste innen teknologi, utvikling og produksjon. Vi kan påvirke utviklingen når den skjer. Vår kunnskap og samarbeid med medlemmene gir oss kraft til å møte utfordringene når de oppstår ved regelmessige samlinger og en kollektiv røst.

Les mer på EBPC sine sider.

Engelsk originaltekst fra EBPC:
We are Europe’s leading voice representing all the key players in the balloon & party industry. Our members are made up of manufacturers, distributors and trade associations. As an industry that is robust and highly competitive, our role is to deliver the promise of our core values in Europe on behalf of our members.

All our members provide small products with a big impact. When it comes to quality & safety – we are one step ahead in the latest technology, developments & industry affecting impacts as they unfold. Our intelligence & member collaboration empowers us to address these impacts through regulatory bodies using a collective voice.

EU-direktivet om engangsplast

Er ballonger et engangs–produkt?

Nei.
Ballonger er ikke bare for engangsbruk eller et engangsprodukt.
Folieballonger kan tømmes og blåses opp på nytt for å bli brukt igjen slik de opprinnelig var tenkt. Disse ballongene kan også brukes på nytt i forskjellige bruksområder.

Siden lateksballonger er biologisk nedbrytbare og er laget av naturlig forekommende safter fra gummitreet, er de heller ikke et engangsprodukt. Brukte lateksballonger er komposterbare og biologisk nedbrytbare.

Hvilke følger kan direktivet om engangsplast få for ballongindustrien?

Et forbud mot ballongpinner av plast  i Europa vil kunne få store økonomiske følger for salg av ballonger generelt og dette kan sette titusenvis av arbeidsplasser i fare. Det vil kunne få følger for tusenvis av småbedrifter, detaljhandlere, dekoratører, entertainere og ballongkunstnere som jobber hardt for å forsørge familiene sine.

I Norge har vi allerede merket at den negative omtalen av ballonger i media i forbindelse med 17.mai og andre arrangementer har gitt utslag i lavere salg av ballonger.

 

Hvorfor er Ballongalliansen så opptatt av ballonger og EU-direktivet om engangsplast når Arbeidsgruppa sier at det ikke er aktuelt med et forbud mot ballonger?

EU-kommisjonen nevner ballonger og ballongpinner på sine statistikker over forsøpling i havet selv om ingen statistikker har noen av de på en topp 10 plassering. Vi synes det er urettferdig fordi det kan lede til en lavere tillit til ballonger hos forbrukerne og dette vil igjen kunne medvirke til et dårligere omdømme for alle som arbeider i ballongbransjen.

Engelsk originalversjon:

The European Commission keeps mentions balloons and balloon sticks in marine litter statistics, even though the most robust statistics do not put either of item in the top 10. We feel this is unfair as it will lead to lower consumer confidence and impact our industry negatively.

Støtter Ballongalliansen og EBPC arbeidet for å ta vare på miljøet?

Både Ballongalliansen og The European Balloon & Party Council (EBPC) deler ønsket til Europakommisjonen om å redusere forsøpling i havet.
Ballongbransjen gjør dette ved frivillig initiativ å ta avstand fra ballongslipp og ved  tydelig bruk av merking av produktene.
Kunder oppfordres til å «Stikke hull og kaste» ballonger etter bruk.
Ballonger skal i restavfall.

Vi mener at en selvregulering og innsats er et mer passende tiltak, særlig på grunn av ikke entydige data, og at det ikke har blitt gjort grundige undersøkelser om hvordan ballongindustrien og jobber blir rammet ved et forbud mot ballongpinner og ballonger. På bakgrunn av dette tror vi at Europa kommisjonen feilaktig har inkludert både ballongpinner og ballonger i direktivet.
Vi tror det er flere positive og effektive tiltak som kan gjøres for å oppnå det samme målet uten å risikere jobber og økonomi.

Engelsk originalversjon:
The European Balloon & Party Council (EBPC) shares the aspirations of the European Commission to reduce marine litter. The industry is already undertaking voluntary initiatives to achieve the same objective of reducing litter (statement against balloon releases; labelling symbols).

Self-regulation is a more appropriate approach, especially in light of inconsistent data, and there has not been any impact assessment on the affects to our industry and jobs from the European Commission. Because of this, we believe the Commission has incorrectly included balloons and balloon sticks in the proposed SUP Directive. We believe there are more positive and effective ways of achieving the same goal without risking jobs and the economy.

 

The European Commission hevder at ballonger (og ballongpinner) er nr. 9 på Topp10-listen over de vanligste tingene som forsøpler Europas strender. Hva mener Ballongalliansen om det??

Statistikkene fra OSPAR Kommisjonen nevner ikke ballongpinner og setter ballonger til å utgjøre 1% av søppel etter forekomst. I følge OSPAR data fra 2010-2016 så ligger ballonger på 16. plass. The European Environment Agency (EEA) data plasserer ballonger og ballongpinner på 36. plass med 0,39%. Ikke i nærheten av topp 10.

I tillegg er det ikke noen gjengs standard eller metodikk for å samle disse dataene. Ballonger og ballongpinner er bare på topp 10 på grunn av «superkategorier» som ble introdusert av The European Commission og som mangler en klar metodikk.
Superkategorier gir The European Commission til å ta med flere produkter i SUP direktivet.

Engelsk originalversjon:

The most robust statistics from the OSPAR Commission make no mention of balloon sticks and only put balloons at 1% of litter by frequency. According to OSPAR data from 2010-2016, balloons rank 16th. Whereas the European Environment Agency (EEA) data puts balloons and balloon sticks at 0.39%, at number 36, nowhere near top 10.

Also, there is not one overall standard or methodology for compiling these statistics. Balloons and balloon sticks are only in top 10 due to ‘super categories’ introduced by the European Commission, for which clear methodology is lacking. Super categories allow the European Commission to target more products for inclusion in the SUP directive.

Fun facts

Kan jeg sende et kamera opp i grensen mot verdensrommet?

Ja – ganske mange har klart dette til en relativ lav pris.

I 2006 sendte 3 ingeniørstudenter et kamera opp i atmosfæren ved hjelp av en heliumballong.
For under £1000 (ca 11 000 kr.) var de i stand til å ta nesten 1000 bilder av jordoverflatens krumming. Etter å ha steget nesten fire ganger høyden av Mount Everest, sprakk ballongen i en høyde av 20 miles (ca 32 000 m) og løste ut kameraet som falt ned ved hjelp av en fallskjerm.

Link til mer om lignende saker.

Engelsk originalversjon:
Yes – infact quite a few people have done this already at a relatively low cost.

In 2006, three Cambridge University engineering students sent a camera to the edge of space using a helium balloon. For less than £1,000, they were able to take nearly 1,000 images of the curvature of the earth. Having flown to nearly four times the height of Mount Everest, the balloon burst at an altitude of 20m above sea level, releasing the camera, which successfully fell back to earth on a parachute.

Helium

Er det farlig å puste inn helium?

Ja!

Vi trenger oksygen for å puste. Hvis vi bytter ut denne livsviktige gassen med helium, kan det medføre svimmelhet, kvelning, kvalme, oppkast, bevissthetstap og til og med død.

Lær mer om effektene som helium kan ha hvis du puster inn gassen i denne engelske artikkelen:
Helium Inhalation: the Party Addiction.

Er helium som brukes i ballonger bortkastet? Er det ikke bedre å bruke det til medisinske apparater?

Nei.
Helium graderes etter renhetsgraden.
Ballonghelium har en lavere renhetsgrad enn helium som brukes i medisinsk sammenheng.
For medisinsk bruk trengs helium med renhetsgrad >99,9999%

Ballonghelium er et nødvendig biprodukt i forbindelse med omfylling av flytende helium:

Jon Olav Birkeland, Base Manager, i Air Products har gitt følgende opplysninger om ballonghelium i en epost datert 9. mai 2018:
«Helium Air Products importerer til Norge ankommer i store tanker som er superisolert for å holde gassen flytende/superkald.
Flytende helium er 269 kuldegrader og det er dette produktet som brukes 
i MR maskiner på norske sykehus.

Når helium fylles fra en tank til en annen vil ca 30% av volumet gå fra flytende til gass. Så for å fylle en 500 liters heliumtank, vil ca 150 liter gå over i gassform. (Avhengig av trykket på tanken.)
150 liter flytende helium tilsvarer 111 m3 som er tilnærmet 11×50 liters heliumflasker/200 bar.
Denne gassen er ikke så ren at den kan brukes til alle andre formål, og da er ballong helium det mest egnede produktet.

Ballong heliumet kan selvfølgelig lagres i gassflasker og sendes ut av landet for å renses/nedkjøles til høyren flytende helium, men dette er en svært kostbar prosess, som forverres ytterligere av svært høye transportkostnader. (Gassflasker er tunge og dyre å transportere over større avstander.)
Prosessen kan vanskelig beskrives som miljøvennlig.»

På spørsmål om dette betyr at ballonghelium ikke går på bekostning av helium som brukes i medisinsk øyemed, svarer Birkeland:
«Det er ikke mulig å være 100% kategorisk på dette, men for flytende helium som fylles i Norge for bruk ved norske sykehus så er ballong helium et nødvendig biprodukt av denne fyllingen.
Denne heliumen kan også brukes til noen andre formål som lekkasjesøking, men hovedmengden selges som ballonghelium.»

iTromso.no har en artikkel der de skriver følgende:

«Jan Einar Daae, sikkerhetssjef i AGA industrigasser, bekrefter at heliumgassen som brukes i heliumballonger ikke er den samme gassen som brukes på sykehus.
– «Skitten» er et sterkt ord, men det er riktig at den heliumgassen som brukes til ballonger inneholder flere urenheter, altså andre gasser, enn den gassen som kan brukes på sykehus, sier Daae.
Helium fylles på flasker og beholdere når den skal fraktes til kunden. Ved omfyllinger fra én beholder til en annen så vil det alltid bli en del gass til overs.
– Denne gassen blir forurenset av andre gasser og har dermed ikke lenger den renheten som kreves til bruk på sykehus. Den såkalte ballongheliumen går derfor ikke på bekostning av sykehusgass, avslutter han.»


Dette skriver EBPC på sine nettsider:

No. The helium used in balloons is currently a recovered form (or byproduct) of the gas which is impure and known as Grade H (otherwise known as balloon gas) at 97.5% helium content. Many scientific applications require Grade 5 or 4.5 purity. Some balloon gases are known to contain as little as 92% helium. Gas companies we have spoken to have advised us that balloon gas is a by product of other processes i.e. filling MRI scanners etc., that would have otherwise escaped if not caught and re-used.

Går vi tom for helium?

Bruken av helium i ballonger bidrar ikke til mangel på helium fordi ballonghelium ikke er helium med høyeste renhet. Tilgangen til helium møter akkurat nå utfordringer og nye heliumkilder blur stadig oppdaget over hele verden så som i Qatar og Russland (fra en undersøkelse blant gassprodusenter).

I en artikkel i Cryogenic International (februar 2016) nevnte at kommersiell helium har blitt endret fra Grade 4.5 på 99,995% renhet av helium til Grade 5 på 99,999% renhet og at det ikke er noen grunn til at flertallet av applikasjoner ikke kan bruke helium med mindre renhet. Det er letter og mer kostnadseffektivt å transportere Grad 5 helium i flytende form enn Grad 4,5 siden Grad 5 helium har blitt den kommersielle tilgjengelige standarden.

Rapporten i Cryogenic International hevder at, med større produksjon av ballonghelium fra IACX, Quantum Helium Management og andre produsenter, vil gassdistribusjonsselskapene få mulighet til å redusere kostander med å tilby helium med lavere renhet (ballonghelium) til kunder der det passer.

Nye heliumreserver er også blitt funnet takket være en ny teknikk for å lete etter helium i motsetting til tradisjonell naturgassutvinning der helium er et biprodukt.

Engelsk originalversjon:

Use of helium balloons do not contribute to a shortage in the supply of helium as balloons do not use pure form of Helium. Currently, supply is meeting demand and new sources of helium are constantly being discovered around the globe such as in Qatar and Russia (from a helium gas manufacturer survey).

A recent article in Cryogenic International (February 2016) suggested that commercial helium has migrated from Grade 4.5 at 99.995% purity of helium to Grade 5 at 99.999% purity and there is no reason why many of the major applications cannot use lesser purity helium. It is easier and more cost efficient to transport Grade 5 helium as a liquid than it is Grade 4.5 since Grade 5 helium has become the commercially available standard, with commercially available helium easily exceeding Grade 5 purity.

The report claims that with greater production of Balloon Grade helium from IACX, Quantum Helium Management and others, distributors will increasingly have the opportunity to reduce their cost by supplying Balloon Grade helium to those customers where it is suitable.

New reserves of helium are also being found thanks to a new detection technique which looks for helium – rather than letting the supply chain rely on natural gas mining which is the process where helium currently comes from as a by product.

Hva er tettheten til helium?

Helium er mye lettere enn luft og har en tetthet på 0,1785 kg/m3.

Artikkel om helium i Store Norske Leksikon

Hvor mye helium brukes til ballonger?

Som en antydning brukes mellom 8 og 17% av heliumproduksjonen til forskjellige formål for å løfte.
Dette inkluderer luftskip, store ballonger for markedsføring og små ballonger.

Dette er helium som ikke er så ren at den kan brukes til medisinsk bruk og mye av helium som brukes til sveveformål er gass som er fanget opp i forbindelse med fylling av flytende helium til medisinske apparater.

Engelsk originaltekst:
As an approximation, between 8 – 17% of helium production is used for lifting purposes which include Zeppelins, large advertising balloons and small balloons.

Don’t forget, this helium is likely not pure and some of if would have come from capturing escaped gas from medical device filling applications.

Hvor mye vekt trengs for å holde nede ballonger?

Forskjellige ballonger trenger forskjellig vekt fordi de har svært forskjellig løfteevne.

Her er noen antydninger – ingen fasit:

Vekt for gummiballonger:

 •  9″ lateksballong: 10 g
 • 11″ lateksballong: 16 g
 • 3ft lateksballong: 184 g til 339 g

Vekt for folieballonger:
NB! Fordi hver folieballong ofte har forskjellig form vil mengden med helium – og dermed løfteevnen – variere.
Vi anbefaler å bruke den tyngste vekten dersom du er i tvil

 • 18″ folieballong: 8 g
 • 22″ to 24″ folieballong: 30 g
 • 16″ Orbz Balloon: 45 g
 • 20″ – 30″ folieballong: 16 – 32 g
 • 31″ – 40″ folieballong: 32 – 60 g
 • 41″ – 50″ folieballong: 45 – 80 g

Vekt for ballongbuketter:

 • En bukett med 3 lateksballonger: 35 g
 • En bukett med 5 lateksballonger: 80 – 85 g
Hvorfor endres stemmen etter at jeg har pustet inn helium?

Fordi helium har en mindre tetthet enn luft, vil små mengder helium som er pustet inn endre stemmeleiet.
Helium endrer ikke frekvensen på stemmen, men hastigheten på lydens gjennomstrømming over stemmebåndene.

Å puste inn helium kan være farlig og frarådes på det sterkeste.
Det kan skape oksygenmangel og kan forårsake dødsfall.

Ikke pust inn helium!

Engelsk originaltekst:
Due to the lighter density of helium, small amounts inhaled changes the timbre of your voice. The helium does not change the pitch – but the speed at which the sound travels through your vocal tract. Inhaling helium can be dangerous and it is not recommended. It can deprive your body of oxygen and result in fatality.

Kan fanget helium resirkuleres og renses?

Gassprodusentene har oppgitt at teknologien for å gjøre dette er, fram til nå, uøkonomisk for heliumprodusentene.

Dette er et felt det forskes mye på.

Engelsk originaltekst:
Gas companies have advised us that the technology to undertake this procedure is currently un-economical for helium manufacturers.

Kan jeg sveve ved hjelp av heliumballonger?

Ja – men det er ikke noe vi anbefaler å gjøre. Du kan risikere skade og å bryte loven.

Her er tre historier:

 • I 1982 klarte en mann som hadde festet 40 store heliumballonger til en hagestol å stige opp til 16 000 fot (ca 4800 m) over Long Beach i California. Da ballongene sprakk, falt han og traff kraftledninger på vei ned. Heldigvis overlevde han, men han fikk store bøter av Federal Aviation Administration (FAA). Han var en frustrert lastebilsjåfør som hadde en drøm om å bli pilot i Air Force. Han hadde også dårlig syn.
 • I 2001 brukte en 46 år gammel pilot 400 heliumballonger for å stige til 11 000  fot før han brukte fallskjerm til å komme trygt ned til bakken.
 • En britisk eventyrer fløy en distanse på 25 km over Sør-Afrika under 100 heliumballonger. Han nådde en høyde på 2438 meter, festet til en camping-stol. Han var inspirert at Pixar-filmen Up. Han brukte 2 dager til å fylle ballonger før ferden. Selve ferden beskrev han som «magisk».

Fra Norge har vi en suksesshistorie:

 • I juni 2002 gjorde Skiensmannen Trond Solli et vellykket fallskjermhopp fra 100 heliumballonger over Bø Sommarland.
  Han satte ny verdensrekord i fallskjermhopp fra ballonger med 13984 fot (4265 m).

Petter Vabog fra Ballongalliansen var med som konsulent i forbindelse med dette stuntet.

 

Engelsk originaltekst på det som ikke hadde med Norge å gjøre:

Yes – but we don’t recommend trying it. You will be at risk of injury and breaking the law. Here’s just three bizarre stories:

 • In 1982, a man attached 40 helium balloons to a garden chair, rising to 16,000 feet over Long Beach, California. When the balloons burst, he fell, hitting power lines on his way down. Thankfully he survived but was heavily fined by the Federal Aviation Administration (FAA). He was a frustrated truck driver who had a dream of becoming an Air Force Pilot. He also had bad eyesight.
 • In 2001, 46 year old pilot used 400 helium balloons to ascend 11,000 feet before using a parachute to descend back down safely.
 • A British adventurer has flown 25km (15.5 miles) across South Africa suspended from 100 helium balloons. He reached heights of 8,000ft (2,438m) while strapped to a camping chair, in scenes reminiscent of the Pixar smash Up. He spent two days inflating balloons ahead of the flight, which he described as «magical».

Lateksallergi

Finnes det noe som heter lateksallergi?

Noen mennesker lider av lateksallergi. Hvis du tror du lider av uvanlige symptomer etter å ha holdt i lateksballonger skal du oppsøke lege.
Lateksallergikere kan også reagere på enkelte fukter som inneholder naturlig lateks og matemballasje av plast som også inneholder noe lateks.

Du kan lese mer på Astma- og allergiforbundets nettsider.

 

Engelsk originaltekst:
Some people may suffer from latex allergies. If you think you are suffering from any unusual symptoms and have been handling latex balloons – please seek medical assistance.

Latex allergy sufferers will also react to some fruits containing natural latex and some plastic food packaging.

Kan lateksballonger/gummiballonger gi meg lateksallergi?

I enkelte tilfelle kan lateksballonger/gummiballonger gi allergiske reaksjoner hos mennesker som har lateksallergi.

Astma og Allergiforbundet har en nettside om lateksallergi.


Dette skriver EBPC på sine nettsider:
According to our research and evidence from an international medical database:

There have been no known cases linking protein sensitisation or allergies to latex balloons that have been evidenced or documented worldwide.
Exposure to balloons have never led to anaphylactic shock or a fatal reaction.

Del dette:

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.