Ballongbransjens interesseorganisasjon i miljøspørsmål.

Gummitreet
(Hevea Braziliensis)

Fakta: Historie and miljømessige fordeler

Lateks – naturgummi – er et 100% naturlig produkt som kommer fra å tappe gummitrær.

 1. Gummitrær er en gammel regnskogs art som opprinnelig kom fra Amasonasjungelen i Brasil.
 2.  Chico Mendes, en gummitapper fra Brasil, ble berømt da han organiserte National Council of Rubber Tappers in Brazil for å hjelpe til med å protestere mot nedhogging av trær for å gi beite til husdyr. Takket være hans innsats ble store områder med «utvinningsreserver» (“extractive reserves”) satt til side, i Brasil.
  Disse reserverte områdene gir mulighet for bærekraftig høsting av goder som gummi/lateks eller nøtter og til å verne mot snauhogst av trær
  I 1988 ble Chico Mendes myrdet av en kvegfarmer på grunn av hans arbeid med å beskytte regnskogen og dannelsen av de vernede «utvinningsreservene».
  Arbeidet til Chico Mendes er blitt videreført av hans medarbeidere og tilhengere over hele verden.
 3.  Vedlikehold og planting av gummitrær har en stor virkning for å være med på å redusere klimaforandringene.
  «Karbonfangst» (Carbon sequestration) skjer ved at trærne tar opp CO2 fra atmosfæren og omdanner det til cellulose og organisk materiale.
  Mengden av karbon som omdannes på et hektar (10 000 m2) med 31 år gamle gummitrær er ca 596 megatonn.
 4.  Fire gummitrær motvirker det miljømessige fotavtrykket til en gjennomsnittlig person i et samfunn med middels inntekt. 
 5.  Et enkelt gummitre kan, i løpet av sin levetid, omdanne karbon tilsvarende utslippet fra en bil som blir kjørt 36 000 km.
 6.  Industrien som driver med gummiproduksjon er anerkjent som en grønn industri. Gummiplantasjerer i stand til å selge klimakvoter til land som slipper ut med karbon enn de grensene som er i internasjonale avtaler.
 7. Gummiproduksjonen gir arbeid og inntekt til mange mennesker som lever på noen av de fattigste stedene på jorden.
 8.  Lateks/gummi er biologisk nedbrytbart og har ikke noen skadelig effekt på miljøet.

Link til den engelske versjonen av denne siden.

Her kommer to videoer.

Den første viser hvordan lateks blir høstet og videreforedlet til naturgummi.
Lengde 12 min.

Den andre viser produksjonen av ballonger fra gummitreet tappes til ballongene er ferdig.
Lengde 5 min.

Del dette:

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.