Ballongbransjens interesseorganisasjon i miljøspørsmål.

God ballongpraksis

Smart Balloon Practices ble satt opp av The Balloon Council i USA i 1990 for å informere forbrukere og myndigheter om folie- og gummiballonger og hva som er riktig behandling av disse.
Ballongalliansen for miljø innført begrepet God Ballongpraksis her i landet.

Som en ansvarlig forhandler, ballongdekoratør eller ballongartist skal du alltid følge disse reglene:

 • Alle gassballonger skal festes til en vekt. 
  Dette gjelder på folie- og gummiballonger. Vekten hindrer at de svever av gårde.
  Ballongene skal festes individuelt til vekten slik at om de slites løs, vil de være enkeltvis og ikke samlet i en ballongklase som lett kan henge seg fast i for eks. en kraftlinje.

 • Ikke bruk metallbånd på gassballonger. 
  Metallbånd kan lede elektrisitet og skal ikke brukes på gassballonger.

 • Ikke slipp ballonger fylt med ballonghelium opp i lufta.
  Dette gjelder både folieballonger og gummiballonger. 
  Selv om det er sjeldent, så kan folieballonger forårsake problemer om de fester seg til kraftledninger.
  I tillegg vil de forsøple om de havner ute i naturen.

 • Hold uoppblåste eller ødelagte gummiballonger unna små barn for å forhindre kvelning.
  Små barn kan kveles av små ballongbiter om de får de i halsen.
  Voksne skal alltid ha oppsyn med barn og ballonger. Spesielt de under 8 år.

 • Informasjon om lateksallergi
  Selv om det ikke er svært vanlig, så er enkelte mennesker allergiske for lateks.Folieballonger og bubbleballonger er allergisikre alternativer.Lateksballonger (gummiballonger) er laget av naturgummi og de er biologisk nedbrytbare, men de kan likevel utløse allergiske reaksjoner hos personer som er allergiske for naturgummi.
  Les hva Norges Astma- og Allergiforbund skriver om lateksallergi

 • Stikk hull og kast.
  Etter bruk skal alle ballonger punkteres og kastes i restavfall.

 

Om helium

Følgende informasjon er gitt av Jon Olav Birkeland, Base Manager i Air Products Norway,
en epost datert 9. mai 2018:

«Helium Air Products importerer til Norge ankommer i store tanker som er superisolert for å holde gassen flytende/superkald. 

Flytende helium er 269 kuldegrader og det er dette produktet som brukes i MR maskiner på norske sykehus.

Når helium fylles fra en tank til en annen vil ca 30% av volumet gå fra flytende til gass.

Så for å fylle en 500 liters heliumtank, vil ca 150 liter gå over i gassform.
(Avhengig av trykket på tanken.)
150 liter flytende helium tilsvarer 111 m3 som er tilnærmet 11×50 liters heliumflasker/200 bar.

Denne gassen er ikke så ren at den kan brukes til alle andre formål,
og da er ballonghelium det mest egnede produktet.

Ballongheliumet kan selvfølgelig lagres i gassflasker og sendes ut av landet for å renses/nedkjøles til høyren flytende helium, men dette er en svært kostbar prosess, som forverres ytterligere av svært høye transportkostnader.

(Gassflasker er tunge og dyre å transportere over større avstander.)

Prosessen kan vanskelig beskrives som miljøvennlig.»

På spørsmål om dette betyr at ballonghelium ikke går på bekostning av helium som brukes i medisinsk øyemed, svarer Birkeland:

«Det er ikke mulig å være 100% kategorisk på dette, men for flytende helium som fylles i Norge for bruk ved norske sykehus så er ballonghelium et nødvendig biprodukt av denne fyllingen.

Denne heliumen kan også brukes til noen andre formål som lekkasjesøking, men hovedmengden selges som ballonghelium.»

Ballonghelium leveres i renhetsgrad fra 97-99,7% i Norge og helium til teknisk/medisinsk bruk må ha en renhetsgrad på 99,9999%

Rapporten U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2018 viser at det er kjente reserver av helium i verden som kan vare i 200-300 år.

Jon Olav Birkeland hadde følgende kommentar til dette:
«Hvor lenge det er helium er umulig å spå, men det er definitivt ikke noen aktuell problemstilling. Det kommer an på hvordan man regner reservene.
Tallene for reserver inneholder bare drivverdige kilder gitt dagens pris. Det er helium i mange naturgassforekomster som ikke er lønnsomme å utvinne med dagens priser, men kan utvinnes om prisene stiger.

Denne heliumen blir ignorert og blir da bare levert som en bigass i naturgassleveransene. 
(Dette er volumer som er enorme i forhold til ballonghelium i det norske markedet.)

Om det noengang skulle bli mangel på helium kan selvfølgelig mer helium utvinnes fra kilder som i dag ikke er lønnsomme. 
(Som for olje, er det ikke alt som utnyttes.)

Per dags dato er det altså ingen mulighet for at verden vil gå tomme for helium, og forbruket til heliumballonger i Norge er totalt uvesentlig på global basis»

Del dette:

Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.