VÆR MED PÅ Å GJØRE EN FORSKJELL

BALLONGALLIANSEN FOR MILJØ – BAFM ble dannet i 2018 etter inspirasjon fra den Pro Environment Balloon Alliance (PEBA) som ble dannet i 2017. BAFM ble registrert som organisasjon i oktober 2019 og har som formål å informere om ballonger og miljø på best mulig måte. Vi skal fungere som kontaktledd melLom ballongbransjen og det offentlige i forbindelse med utarbeidelsen av en miljøavtale for ballongbransjen.
Medlemmene våre er butikker, profesjonelle ballongartister og -dekoratører som IKKE støtter organiserte ballongslipp.
 
BAFM hjelper medlemmene våre til å informere kunder, eventarrangører og andre om ansvarlig og korrekt kasting av ballonger gjennom
“Ikke slipp, stikk hull og kast i restavfall!” kampanjer.
 
VI ØNSKER ET TOTALFORBUD MOT ALLE TYPER BALLONGSLIPP MED GASSFYLTE BALLONGER
 

INGEN BALLONGSLIPP

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø – BAFMstøtter ikke og anbefaler ikke ballongslipp av alle typer ballonger med ballonghelium. Medlemmene vil heller ikke legge til rette forbevisst slipp av ballonger. BAFM vil støtte lokale eller statlige myndigheter i forbindelse med eventuelle lovforslag om forbud av ballongslipp.

INFORMERE OG UTDANNE

Ballongalliansen for miljø – BAFM vil aktivt promotere de posistive effektene til ballonger på en saklig og balansert måte til medlemmer, publikum og myndigheter i alle saker som omhandler ballonger og miljø. BAFM jobber for å få til en miljøavtale for ballongbransjen. medeventuelleting som gjøres eller ikke gjørers etter

STIKK HULL OG KAST!

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø – BAFMskal sørge for å informere kunder, arrangører og alle andre, med alle midler, om hvordan brukte ballonger skal kastes på riktig måte. “Stikk hull og kast i restavfall” er anbefalt fremgangsmåte. 
dette er en stor ting som ikke kan sies for mange ganger