VÆR MED PÅ Å GJØRE EN FORSKJELL

BALLONGALLIANSEN FOR MILJØ – BAFM ble dannet i 2018 etter inspirasjon fra den Pro Environment Balloon Alliance (PEBA) som ble dannet i 2017. BAFM ble registrert som organisasjon i oktober 2019 og har som formål å informere om ballonger og miljø på best mulig måte. Vi skal fungere som kontaktledd melLom ballongbransjen og det offentlige i forbindelse med utarbeidelsen av en miljøavtale for ballongbransjen.
Medlemmene våre er firmaer som selger ballonger, profesjonelle ballongartister og ballongdekoratører som følger god ballongpraksis og ikke støtter organiserte ballongslipp.
 
BAFM er åpen for alle som bruker ballonger profesjonelt på en eller annen måte.
 
BAFM hjelper medlemmene til å informere kunder, eventarrangører og andre om ansvarlig og korrekt kasting av ballonger gjennom
“Ikke slipp, stikk hull og kast i restavfall!” kampanjer.
 
VI ØNSKER ET TOTALFORBUD MOT ALLE TYPER BALLONGSLIPP MED GASSFYLTE BALLONGER
 

INGEN BALLONGSLIPP

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø – BAFMstøtter ikke og anbefaler ikke ballongslipp av alle typer ballonger med ballonghelium. Medlemmene vil heller ikke legge til rette forbevisst slipp av ballonger. BAFM vil støtte lokale eller statlige myndigheter i forbindelse med eventuelle lovforslag om forbud av ballongslipp.

INFORMERE OG UTDANNE

Ballongalliansen for miljø – BAFM vil aktivt promotere de posistive effektene til ballonger på en saklig og balansert måte til medlemmer, publikum og myndigheter i alle saker som omhandler ballonger og miljø. BAFM jobber for å få til en miljøavtale for ballongbransjen. medeventuelleting som gjøres eller ikke gjørers etter

STIKK HULL OG KAST!

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø – BAFMskal sørge for å informere kunder, arrangører og alle andre, med alle midler, om hvordan brukte ballonger skal kastes på riktig måte. “Stikk hull og kast i restavfall” er anbefalt fremgangsmåte. 
dette er en stor ting som ikke kan sies for mange ganger