Ballongbransjens interesseorganisasjon i miljøspørsmål.

Bruker ballongene opp all helium?

Helium er det stoffet det er nest mest av i universet. Helium ble oppdaget på solen før det ble oppdaget på jorden.
Spørsmålet er om det er en overflod eller mangel av helium?

Historisk sett har helium blitt utvunnet som et biprodukt i naturgassutvinning. Som alle andre naturressurser så er helium beroende av tilbud og etterspørsel. Til tross for at reserver er tilgjengelige, kan helium være utsatt for stopp i tilførselen til markedet av mange grunner som nedstenging for vedlikehold, handelskonflikter og diplomatiske konflikter.  Lik alle råvareknappheter, vil de til slutt falle bort når nye leverandører kommer inn på markedet og/eller etterspørselen reduseres på grunn av prisendringer.

Helium er mer kompleks enn de fleste skjønner – og brukes til mye mer en ballonger til fest og moro. Helium har mange bruksområder:

  • Kjøling av MRI-maskiner
  • Produksjon av halvledere
  • Lekkasjesøking på skip
  • Gassblandinger for dykkere
  • … og mange andre

Over 85% av alle helium som brukes i verden er til andre formål enn ballonger.
(En gummiballong med diameter 28 cm trenger bare 16l heliumgass.)
Helium med forskjellige renhetsgrader brukes til mange forskjellige formål. Helium som er i kategorien “svevegass” trenger ikke den samme renhetsgraden som som helium til medisinks, vitenskapelig eller teknisk bruk trenger.
Derfor blir aldri helium med renhetsgraden som trengs til medisinsk bruk, brukt til ballonger.

Lær mer om forskjellige renhetsgrader av helium og hva de brukes til.

Som med alle andre naturressurser skal helium brukes på en ansvarlig måte. Hver eneste dag utforskes nye reserver og det utvikles alternative gasser for bruk i stedet for den reneste helium. Eksempel på det er ballonggass. I det siste har ny teknologi gjort det mer økonomisk ut ta ut helium med lavere renhetsgrad fra “ikke-naturlige” gassfelter. Det er beregnet at dette vil kunne gi opp til ⅔ av mengden med helium som trengs til ballonger i nær framtid.

Vil du vite den største hemmeligheten for å spare bruken av helium til ballonger?
Bruk LUFT!

Visste du?

ALLE ballonger kan fylles med luft.

  • Du sparer kostnaden til helium
  • Ballongene blir lettere å transportere og gjør det ofte lettere å få til det perfekte partybildet til Instagram!

 

På bildet til høyre ser du eksempel på nydelig dekor som bruker luftfylte folieballonger og lateksballonger. Det ble ikke brukt helium til denne dekorasjonen.

De gode nyhetene?

Verden er ikke i ferd med å gå tom for helium. Akkurat nå er det nok helium til å forsyne verden de neste 200 år med samme forbruk som nå.

Det som har medført at det er en forbigående mindre tilgang til helium, er at det er en stor aktør som har kjøpt opp alle heliumreservene i USA. Det betyr at de kan styre prisene. I Norge har dette medført en svært stor prisøkning på ballonghelium i 2020.

Nye store heliumanlegg i Russland og Qatar kommer i gang i løpet av de neste årene sammen med mindre anlegg i USA, Canada, Australia og Sydafrika. Det er forventet at denne nye tilgangen til helium vil gjøre at det blir et overskudd av helium på markedet. Dette vil igjen kunne bidra til press for å få en prisnedgang. I tillegg ser regjeringen i USA på mulighetene for bærekraftig helium ved å starte med et lite forskningsprogram i regi av National Sience Foundation for å utstyre laboratorier med utstyr til å resirkulere og om tilbakeføre helium i gassform til flytende form.

Med effektiv bruk, avansert teknologi og utvikling av alternativer, kan vi fortsette å glede oss over de mange fordelene med helium på en ansvarlig måte – og ballonger kan fortsatt sveve for å sette en ekstra spiss på festlige anledninger!

Kilder:

 
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.