• +47 95 24 37 74
  • petter@ballonger.no

I august 2017 ble Pro Environment Balloon Alliance (PEBA) startet i Australia av profesjonelle ballongdekoratører og firmaer for å kunne informere om ballonger og miljø på best mulig måte. De ville tilby ansvarlig og god ballongpraksis sett fra et miljøperspektiv. Dette har inspirert til dannelsen av Ballongalliansen for miljø, BAFM. Ballongalliansen er en frivillig og uavhengig organisasjon.

BALLONGALLIANSEN FOR MILJØ

Hva står vi for?

INGEN BALLONGSLIPP

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø (BAFM) støtter ikke og anbefaler ikke ballongslipp av gummiballonger med ballonghelium. Medlemmene vil heller ikke legge til rette for bevisst slipp av ballonger. BAFM vil støtte lokale eller statlige myndigheter i forbindelse med eventuelle lovforslag om forbud av ballongslipp.

INFORMERE OG UTDANNE

Ballongalliansen for miljø (BAFM) vil aktivt promotere de posistive effektene til ballonger på en saklig og balansert måte til medlemmer, publikum og myndigheter i alle saker som omhandler ballonger og miljø.

STIKK HULL OG KAST!

Medlemmer av Ballongalliansen for miljø (BAFM) skal sørge for å informere kunder, arrangører og alle andre, med alle midler, om hvordan brukte ballonger skal kastes på riktig måte.“Stikk hull og kast i restavfall” er anbefalt fremgangsmåte.

Siste innlegg

Ballongalliansen ønsker å bidra med god informasjon til publikum, media og politikere. Hjelp oss å spre budskapet!

20 medlemsbedrifter!

Nå er 20 ballongfirmaer medlemmer av Ballongalliansen. Det er veldig bra og sammen skal vi bidra til at det blir informert saklig og grundig om ballonger og miljø. Støtt medlemmene våre ved å kjøpe ballongtjenester av de. Her er 20 registrerte norske medlemmer fra PEBAs medlemsside pr. 16. mai: Ablegøy Partyspesialisten Ulf Johansson ablegoy@live.no www.ablegoy.no […]

Aktive dager

Det er svært aktive dager for oss nå. Miljøpartiet De Grønne fremmet et forslag om å få et forbud mot salg av alle typer heliumballonger under klimadebatten i Stortinget 3. mai. Forslaget kom svært overraskende på stortingsrepresentantene og oss i ballongbransjen. Heldigvis måtte MDG omformulere forslaget sitt og Stortinget vedtok enstemmig et forslag om å […]

The Great Australian Garbage Map

Her er en interessant artikkel fra The Guardian i Australia. Ballonger nevnes ikke… Klikk på bildet for å komme til artikkelen.